Prehľad výroby

Kancelárska budova

Zasadacia miestnosť

Baliaci stroj

Bodkovaná rastlina

Pletenie rastlín

Závod na výrobu PVC

Máčacia rastlina

Závod na rukavice pre ťažké zaťaženie

Sušenie rukavíc

Rukavice na umývanie rúk

Latexová rastlina

Logo tlačiareň

Baliareň

Sklad surovín

Nakladanie kontajnerov

sklad